Klantbeoordeling van
9.8/10
Eén aanspreekpunt voor al uw financiële zaken
Een handige online tool voor de berekening van uw maximale hypotheek
Kleine letters

Privacy

Meer bekijken
Hypotheekadviseur

Ekelmans Financieel Advies Ekelmans Financieel Advies, gevestigd aan de Singelstraat 23 te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 • www.ekelmansfinancieeladvies.nl
 • Singelstraat 23, 7411 HP Deventer
 • 0570-752737

 

Sibren Ekelmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Ekelmans Financieel Advies Hij is te bereiken via info@ekelmansfinancieeladvies.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ekelmans Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ekelmans Financieel Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Bankrekeningnummer
 • Inkomensgegevens
 • Pensioen gegevens
 • Hypotheekgegevens
 • Cijfers van uw bedrijf
 • ID bewijzen
 • Gegevens van uw vermogen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ekelmans Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om een product af te sluiten bij een financiële instelling
 • Om u te kunnen adviseren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ekelmans Financieel Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ekelmans Financieel Advies) tussen zit. Ekelmans Financieel Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Adviesbox voor het uitwerken van onze adviezen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ekelmans Financieel Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wanneer u een financieel product afsluit zijn wij verplicht om hier een dossier van aan te houden. De persoonsgegevens worden de gehele looptijd van het product bewaard. Mocht u alleen advies afnemen, waarna er geen bemiddeling plaatsvindt, dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier verwijderen. In alle overige gevallen worden uw persoonsgegevens direct verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ekelmans Financieel Advies deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zal alleen het geval zijn als u een product via ons kantoor afsluit, dal wel een andere dienst afneemt. Ekelmans Financieel Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ekelmans Financieel Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ekelmans Financieel Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ekelmans Financieel Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ekelmansfinancieeladvies.nl. Wanneer er een financieel product is aangeschaft hebben wij echter te maken met wettelijk eisen waar ons dossier aan dient te voldoen. Dan wel onze nazorgplicht waar we ons als adviseur aan dienen te houden. In overleg met u gaan we na welke documenten op dat moment noodzakelijk zijjn om aan deze eisen te voldoen.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ekelmans Financieel Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ekelmans Financieel Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ekelmansfinancieeladvies.nl