Overlijden zakelijk

Ondernemingen kunnen in verschillende vormen worden gedreven, denk aan een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), maatschap, commanditaire vennootschap (C.V.) of een B.V. Een eenmanszaak wordt voor rekening en risico van één persoon gedreven. Het is mogelijk dat de ondernemer werknemers in dienst heeft. De bezittingen en schulden van de eenmanszaak hebben betrekking op de ondernemer persoonlijk. Wanneer de ondernemer komt te overlijden komen de bezittingen en schulden toe aan zijn erfgenamen.

 

Een vennootschap onder firma, maatschap, of een commanditaire vennootschap zijn in feite samengevoegde eenmanszaken. Contractueel is vaak vastgelegd hoe de verdeling bij overlijden van een maat of vennoot wordt afgewikkeld. In veel gevallen nemen de overgebleven maten of vennoten de deelname van de overleden ondernemer over. Dit komt tot stand door een verblijvingsbeding of overnamebeding. Zij zijn echter wel een koopsom verschuldigd aan de erfgenamen. Vaak is hier geen vermogen voor aanwezig. De voortzetting van de onderneming kan hierdoor in het geding komen.

 

Bij overlijden kunt u tevens de onderneming overdragen aan een bedrijfsopvolger. De wetgeving biedt in veel gevallen de mogelijkheid om de onderneming na overlijden met een gedeelte (of zonder) erfbelasting over te dragen aan uw opvolger. Dit is mede afhankelijk van de waarde van uw onderneming op het moment van overlijden. Let er wel op dat u de overige erfgenamen niet benadeeld. Om de zaken van tevoren goed op papier te zetten is het juiste testament een must.

 

Een besloten vennootschap heeft in tegenstelling tot een IB-onderneming een andere juridische structuur. Wanneer de directeur of de groot aandeelhouder overlijdt, ontstaat een andere vererving dan bij het overlijden van een ondernemer van een IB-onderneming.

 

Ook bij overlijden van een directeur groot aandeelhouder (DGA) kan de onderneming worden overgedragen aan een bedrijfsopvolger of één van de aandeelhouder(s). De wetgeving biedt in veel gevallen de mogelijkheid om de onderneming na overlijden met een gedeelte (of zonder) erfbelasting over te dragen aan uw opvolger. Dit is mede afhankelijk van de waarde van uw onderneming op het moment van overlijden. Het dient te gaan om een materiële onderneming. Een materiële onderneming is een onderneming, waarbij u als DGA de onderneming persoonlijk uitoefent, waardoor u in de wet inkomstenbelasting 2001 wordt aangemerkt als ondernemer. Let er wel op dat u de overige erfgenamen niet benadeeld. Om de zaken van tevoren goed op papier te zetten is het juiste testament benodigd.

 

Uiteindelijk gaat het erom dat al uw zaken bij onverhoopt overlijden goed geregeld zijn. Heeft uw gezin na uw overlijden nog wel voldoende inkomen? Kunnen uw maten, vennoten of aandeelhouders de onderneming wel voortzetten? Heeft u al een bedrijfsopvolger in gedachten? Wij maken het mogelijk dat u zich over al deze zaken geen zorgen hoeft te maken. Wij zijn u graag van dienst.

 

 

NEEM CONTACT OP OF VRAAG KOSTELOOS EEN OFFERTE AAN!