Overlijdensverzekering particulier

 

Als u onverhoopt komt te overlijden, daalt het inkomen voor het gezin vaak, terwijl de vaste lasten wel gelijk blijven. Bovendien krijgt de achtergebleven partner vaak te maken met extra uitgaven, bijvoorbeeld door extra kosten voor kinderopvang. Niet alleen omdat één van de kostwinners wegvalt, maar ook omdat de achterblijvende partner vaak minder wil of kan werken. Intussen blijven de vaste lasten en de huishoudelijke uitgaven wel gelijk.

 

De Algemene Nabestaandenwet (ANW) voorziet bij iemands overlijden in een uitkering aan de partner, gehuwd of ongehuwd, en/of kinderen. Het doel van de ANW is om nabestaanden te beschermen, die zelf niet in een inkomen kunnen voorzien. Zodra de verzekerde overlijdt, kan recht ontstaan op een ANW-uitkering. Daarnaast hebben uw erfgenamen wellicht recht op een uitkering uit uw pensioenvoorziening.

 

Het zijn zaken waar u liever niet mee bezig bent, maar het is een geruststellende gedachte dat u zich geen zorgen hoeft te maken bij onverhoopt overlijden. Wij voorzien u graag van advies.

 

NEEM CONTACT OP OF VRAAG KOSTELOOS EEN OFFERTE AAN!