28 maart
TROUWEN OF ROUWEN

WAT JE MOET WETEN OVER TROUWEN IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN ANNO 2018 Trouwen in gemeenschap van goederen was vroeger de normaalste zaak van de wereld. Tenzij er bij de ene partner aanzienlijk meer vermogen was, een eigen zaak of morele bezwaren werd er te goeder trouw gehuwd. Een nobele gedachte wanneer je elkaar eeuwige trouw beloofd. Helaas is eeuwige trouw lang niet voor ied…

Lees meer

14 maart
FINANCIEEL PLANNER BIEDT HULP BIJ LIFE EVENTS

Waar moet jij rekening mee houden?   Life events. Wat zijn het en wat betekent het voor jouw situatie? Het zijn situaties waar vrijwel iedereen mee te maken krijgt. Situaties die van invloed zijn op je financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan je carrière, de verandering van één- naar tweeverdieners of juist weer terug, het krijgen van kinderen, …

Lees meer

19 december
WAT GAAT ER VERANDEREN IN 2018?

ALLE WIJZIGINGEN M.B.T. DE HYPOTHEEK OVERZICHTELIJK OP EEN RIJ.   Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het afsluiten van een hypotheek. Zowel de leennormen als de inkomensnormen wijzigen. Met andere woorden: er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er in veel gevallen beter wordt gekeken, de normen worden verruimd met een stijgende hypotheekmo…

Lees meer

10 november
SPAREN TOT JE EEN ONS WEEGT

WIE MEER UIT ZIJN VERMOGEN WIL HALEN KIEST VOOR ‘SLIMMER SPAREN’   Afgelopen week werd het groot uitgemeten in het nieuws: de belasting op spaargeld gaat omlaag. Ook gaat het rentevrije deel omhoog van €25.000,- naar €30.000,- Een kleine meevaller dus voor mensen die hun geld graag in het zicht op hun spaarrekening hebben staan. Wie meer uit zijn verm…

Lees meer

13 oktober
We kunnen ons geld maar één keer uitgeven

DE 7 BELANGRIJKSTE FINANCIËLE WIJZIGINGEN VOOR 2018 EN HET AFGESLOTEN REGEERAKKOORD!   De komst van het nieuwe kabinet lijkt zowaar een feit. De samenwerking tussen de vier belangrijkste partijen brengt de nodige wijzigingen met zich mee. Vooral voor huiseigenaren en op het gebied van belastingen gaat het er anders uitzien. Slecht? Niet per definitie. Wij zetten het g…

Lees meer

19 september
Prinsjesdag 2014, wat betekent dat financieel voor u?

Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting is vanaf 2014 inkomensafhankelijk geworden. Deze wordt de komende jaren afgebouwd.   Arbeidskorting De arbeidskorting stijgt de komende jaren stapsgewijs.   Ouderentoeslag komt te vervallen Belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, hebben in dat kalenderjaar recht op de ouderentoeslag. De ouder…

Lees meer

01 juli
Wet Werk en Zekerheid

De wet Werk en Zekerheid is door de eerste kamer aangenomen.   Wat betekent dat voor u?   Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zake…

Lees meer

NEEM CONTACT OP OF VRAAG KOSTELOOS EEN OFFERTE AAN!